Hvitfeldtsgatan 2A – GBG

Projektbeskrivning

Bilder från en köksrenovering.

  • Datum: 2015
  • Kund: Fastighetsförvaltare // Kungshöjd // GBG
  • Kategori: Byggnation